Alkmaar Stadswandeling en BroekerVeiling Cruise

Snelle Links

‘Tussen Kaas en Kool’ (Beleef Alkmaar en het leven van een Tuinder)

Cultuurhistorische dagtocht (i.s.m. Museum BroekerVeiling)

Je begint deze dagtocht met ontvangst aan boord met koffie of thee met appeltaart met slagroom.

Stadswandeling door het middeleeuwse Alkmaar met een gids van het Stadsgilde.

Mooie vaartocht vanuit Alkmaar naar het eeuwenoude Broek op Langedijk.

Heerlijke broodjeslunch met een lekker soepje aan boord.

Wandeling vanuit de haven van Broek op Langedijk met een gids over de meer dan 1.000 jaar oude dijk naar het Museum BroekerVeiling.

Rondleiding door het Museum BroekerVeiling waar je van alles leert over het duizend-eilandenrijk van Broek op Langedijk.

Zelf veilen met de klok op de ‘doorvaartveiling’. Je zit in dezelfde bankjes waar meer dan 120 jaar de groentehandelaren hun waren inkochten.

Onze Oldtimer bus brengt je weer terug naar Alkmaar te brengen. Op zich is dit ook al zeer de moeite waard!

Een absoluut unieke belevenis!

Stuur ons een berichtje of bel 072 515 94 90 voor je eigen ‘dagtocht op maat’. Prijzen op aanvraag.

 • Chevron down Dagprogramma
 • 11.00 uur: Welkom aan boord met koffie, thee, limonade en appeltaart met slagroom

  11.15 uur: Stadswandeling Alkmaar

  12.45 uur: Vaartocht met lunch

  14.00 uur: Broek op Langedijk Wandeling

  14.15 uur: Rondleiding Museum BroekerVeiling

  15.15 uur: Zelf veilen in de echte ’doorvaartveiling’

  16.00 uur: Vertrek per Oldtimer bus

  16.30 uur: aankomst Alkmaar

 • Chevron down Tijdschema
 • 11.00 uur – Ontvangst met koffie of thee aan boord,

  12.45 uur – vertrek schip naar Broek op Langedijk

  16.00 uur – vertrek Oldtimer bus ri. Alkmaar

  16.30 uur – aankomst Alkmaar

 • Chevron down Meer over Alkmaar
 • De Stad Alkmaar

  Alkmaar heeft een historisch centrum met 399 rijksmonumenten en 700 gemeentelijke monumenten. De stad staat bekend als “de kaasstad”. Van begin april tot eind september wordt wekelijks een traditionele kaasmarkt gehouden. Een inwoner van Alkmaar heet een Alkmaarder, maar wordt in de volkstaal kaaskop genoemd. De stad beschikt over twee spoorwegstations: station Alkmaar en station Alkmaar Noord.

  Alkmaar ligt in de samenwerkingsregio Kennemerland, en deels in West-Friesland. Het verstedelijkte gebied om Alkmaar neemt in de regio een belangrijke plaats in. Het is min of meer vastgegroeid aan plaatsen als Heerhugowaard, Noord-Scharwoude, Zuid-Scharwoude, Broek op Langedijk, Sint Pancras, Oudkarspel, Obdam, Hensbroek, Bergen, Heiloo, Limmen, Castricum en Uitgeest. De complete agglomeratie, ook wel Groot-Alkmaar genoemd, strekt zich globaal uit van Uitgeest tot en met de dorpen Warmenhuizen en Tuitjenhorn in het zuiden van de gemeente Schagen en van Bergen tot en met Obdam en telt ongeveer 305.000 inwoners.

  Geschiedenis

  Middeleeuwen

  Toen graaf Dirk VII van Holland in Zeeland oorlog voerde, viel zijn broer Willem van Friesland in november 1195 West-Friesland binnen. Gravin Aleid van Kleef trok daarop ten strijde tegen haar zwager en versloeg hem bij Alkmaar.

  Op 11 juni 1254 werden aan Alkmaar stadsrechten verleend door Willem II van Holland. De stad deed toen voornamelijk dienst als grensvesting en uitvalsbasis in de strijd tegen de West-Friezen.

  In 1328 vond in Alkmaar een grote stadsbrand plaats.

  In 1429 zou in Alkmaar het Bloedmirakel hebben plaatsgevonden, waarbij op wonderbaarlijke wijze bloedvlekken verschenen in een stuk textiel. In 1492 vond in Alkmaar de Opstand van het Kaas- en Broodvolk plaats.

  Vroegmoderne tijd

  In de zomer van 1517 hadden stad en omgeving te lijden van plunderingen door de Arumer Zwarte Hoop.

  In juni 1572 werden door de calvinistische Geuzen onder Diederik Sonoy de Alkmaarse franciscaner priesters en broeders opgepakt en in Enkhuizen op 25 juni 1572 omwille van hun trouw aan het katholieke geloof, na gruwelijke marteling, vermoord. De vermoorde geestelijken staan thans bekend als de martelaren van Alkmaar.

  In 1573 werd Alkmaar belegerd door de Spanjaarden, die in Oudorp hun kamp hadden opgeslagen.

  De Alkmaarders hielden hen echter met kokend teer en brandende takkenbossen op afstand; zie ook Tachtigjarige Oorlog.

  Deze gebeurtenis, die leidde tot de bekende uitdrukking Bij Alkmaar begint de victorie, wordt nog elk jaar gevierd op 8 oktober tijdens Alkmaars Ontzet.

  In de Franse tijd werd Noord-Holland omgevormd tot het ‘Departement van Texel’, waarvan Alkmaar de hoofdstad werd.

  De Alkmaarsche Courant werd in 1799 in Alkmaar opgericht door Adrianus Sterck. De krant is tegenwoordig onderdeel van het Noordhollands Dagblad en tevens de grootste editie van die krant.

  Moderne tijd

  Het Noordhollandsch Kanaal, dat in 1824 geopend werd, liep bij de aanleg precies om Alkmaar heen.

  Door de groei van Alkmaar loopt het er tegenwoordig dwars doorheen.

  In 1865 en 1867 werd de infrastructuur nog verder uitgebreid door de opening van de spoorlijnen van Alkmaar naar respectievelijk Den Helder en Uitgeest – Haarlem.

  In de 20e eeuw ontstonden nieuwe woonwijken rond Alkmaar, en in 1972 werden Oudorp, Koedijk-Zuid en het gedeelte ten zuiden van de spoorlijn Alkmaar – Heerhugowaard van Sint Pancras-Zuid aan het grondgebied van Alkmaar toegevoegd.

  De stad begon ook een steeds grotere rol te spelen bij de opvang van het bevolkingsoverschot in de Randstad en de bevolking die een huis zocht door de renovatie van oude stadswijken, vooral Amsterdam.

  Alkmaar verkreeg de groeikernstatus en werd derhalve toentertijd als een van de eerste “overloopsteden” aangemerkt. Een gevolg hiervan is de ontwikkeling van het stadsdeel Huiswaard. Tegenwoordig is Alkmaar de derde stad (gebaseerd op inwoneraantal) van de provincie Noord-Holland.

  Bron: Wikipedia

 • Chevron down Meer over Museum BroekerVeiling
 • Geschiedenis van de BroekerVeiling

  De BroekerVeiling (de Langendijker groentenveiling) is een voormalige veiling en sinds 1976 een museum in Broek op Langedijk in Noord-Holland. Het was wereldwijd de eerste doorvaargroenteveiling en de eerste veiling waar tuinbouwproducten werden geveild volgens de afslagmethode.

  Geschiedenis

  De veiling ontstond op 29 juli 1887 bij de Bakkersbrug. De veiling verhandelde voornamelijk kool dat per schip naar onder meer Amsterdam getransporteerd werd. De veiling vond plaats in de open lucht. Er werd een steiger en een vaargeul toegevoegd waardoor de veiling ordentelijker kon verlopen. In 1896 werd een tuinbouwcoöperatie opgericht en twee jaar later werd naast een afslager een keurmeester aangesteld. De steiger werd overdekt. In 1907 werd op de veiling voor 700.000 gulden verhandeld. Dat jaar kreeg de veiling een treinverbinding via de spoorlijn St. Pancras – Broek op Langedijk waardoor ook vervoer naar onder meer Rotterdam mogelijk werd. In 1911 betrof de jaarlijkse omzet bijna 3 miljoen gulden.

  In 1912 werd het oude veilinggebouw vervangen naar ontwerp van W. Dirkmaat Jz. en Joh. Groot. Het veilinggebouw werd boven het water op houten palen gebouwd waardoor de tuinders met hun schuiten beladen met groenten, door de afmijnzaal (veilingzaal) konden varen. Het werd daarom ook wel een doorvaarveiling genoemd. In de afmijnzaal werd de eerder aangekochte mechanische veilingklok uit 1903 boven de doorvaart geplaatst. Deze klok kan gestopt worden via knoppen bij de 100 zitplaatsen voor opkopers. Veilingen verliepen per bootlading. De volgorde van de boten kwam met loting tot stand. Op 29 juli 1912 werd de veilingzaal feestelijk geopend door de commissaris van de Koningin van Noord-Holland.

  In 1922 is het gebouw uitgebreid met een lighal boven het water voor de boten. Het fungeert als een overdekte haven waardoor de producten tijdens het wachten niet langer aan felle zon, regen en andere weersinvloeden werden blootgesteld. In 1925 werden een invaart en een tweede lighal gebouwd waardoor er in totaal 200 ligplaatsen ontstonden.

  Door de ruilverkaveling in de jaren zestig nam het belang van vervoer over water af. De veiling fuseerde in 1968 met de veiling van Warmenhuizen en Noord-Scharwoude tot “veiling Langedijk en Omstreken” en verkoos het veilinggebouw in Noord-Scharwoude als hoofdvestiging. De doorvaartveiling werd in 1973 opgeheven. De veilingsactiviteiten fuseerden later met veiling West-Friesland-Oost, tegenwoordig de Greenery.

  Het veilingcomplex was in die jaren nauwelijks veranderd. Na sluiting werd het in 1973 gekocht door de gemeente met als doel er een monument van te maken. In 1975 werd bekend dat de rijksoverheid geld beschikbaar stelde voor de restauratie van het veilinggebouw. Sinds 1976 staat het op de rijksmonumentenlijst. In 1979 werd het gerestaureerde veilinggebouw door prinses Beatrix officieel geopend.

  Bron: Wikipedia